Важно! Обявено е Кандидатстване по Еразъм+ Ключова дейност 1

//Важно! Обявено е Кандидатстване по Еразъм+ Ключова дейност 1

Важно! Обявено е Кандидатстване по Еразъм+ Ключова дейност 1

Важно! Обявено е Кандидатстване по Еразъм+ Ключова дейност 1 (КД1) – образователна мобилност в сектор училищно образование

На вниманието на директори, на учителите по английски език, учителите по предмет, преподаван на английски, на учителите по немски, френски, испански и италиански език и на отговорниците по европейски проекти

Програма Еразъм+ Ключова дейност 1 (КД1)-образователна мобилност – училищно образование е програма на Европейския съюз, по която се финансира квалификационна дейност на кадри, заети в образованието в България. Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) се очаква да публикува Поканата за кандидатстване по програмата. При проявен интерес, Поканата ще Ви бъде изпратена.

Финансиране на участие в квалификационни и езиково-квалификационни курсове се получава след процедура за кандидатстване от страна на училището и подбор чрез ЦРЧР. Спечелилите кандидатури получават субсидия за курсова такса, транспорт и издръжка. Кандидатстване по програмата се провежда само 1 път в годината. Настоящият срок е 05.02.2020 г. 12 ч. брюкселско време. Процедурата изисква време за подготовка и затова е необходимо, ако Вашето училище предвижда да кандидатства по програмата за участие на преподаватели в квалификация в европейска страна, да се запознаете с документите по програмата. Ако се свържете с нас, ще Ви изпратим по електронна поща обща информация и Списъци на валидните за текущото кандидатстване курсове с голям избор на теми и дати на квалификационни курсове, провеждани в множество акредитирани учебни центрове в редица европейски страни – Великобритания, Ирландия, Малта, Италия, Испания, Финландия, Германия и др. Включени са предложения по методика, използване на ИКТ, курсове по различни теми, подходящи за учители и управленски персонал, които заслужават Вашето внимание.

При проявен интерес от Ваша страна, моля посетете страница Кандидатстване по европейска програма Еразъм +.

2019-12-12T17:43:35+00:001 коментар

Един коментар

  1. Милена Куртова-Радева 20.11.2018 в 22:00 -Отговори

    Благодаря на Карина Димитрова- за помощта, която ми е оказвала през годините за кандидатстване по Коменски и избор на квалификационни дейности по Еразъм+. С нейните ценни напътствия спечелих грант по програма Коменски през 2011 г. Ползвайки услугите й, избрах подходящи квалификационни дейности за обучения във Великобритания и Малта по програма Еразъм+. Горещо препоръчвам да се обърнете към Инфолинк, ако имате неясноти при кандидатстване по Еразъм+. Ще бъдете обслужени компетентно и ще получите най- добрата информация за мобилности в чужбина.

Оставете коментар