Често задавани въпроси

//Често задавани въпроси
Често задавани въпроси2018-11-20T00:02:25+00:00

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на:

  • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
  • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование.

По програмата се открива възможност българските учители по чужд език , директори и учители, преподаващи предмет на език да участват напълно безплатно в квалификационен или езиково-квалификационен курс, провеждан в някоя европейска страна.

Финансирането за един участник се определя от:

Такса за участие в курс                                                   70 евро на ден. Максимум 700 евро

Индивидуална издръжка (настаняване и храна)       140-180 евро на ден

Финансова организационна подкрепа НОВО!             до 350 евро

Пътни разходи (варира според разстоянието до държавата на обучение    275-360 евро

За учителите по английски и друг чужд език, директорите, учителите по предмет, преподаван на английски език в държавни, общински и частни училища, детски градини, инспектори, учители, които участват активно в проекти, финансирани от Европейския съюз.

Условие за финансиране по програмата е действащи учители да имат ниво на английски език най-малко B1 по Европейската езикова езикова рамка (CEFR).

Безплатно помощ и съдействие за кандидатстване по програмата:

–          за избор на подходящ курс – като предоставяме резюмирана информация за множество методически и езиково-квалификационни курсове в страните, в които английският език се ползва ежедневно – Обединеното кралство, Ирландия , Малта, Италия, Испания, Германия, Финландия, Франция и други европейски страни;

–          допълнителна информация по предварително избрани курсове- описание и програми на курсовете;

–          помощ по формални въпроси във връзка с Формуляра за кандидатстване;

–          индивидуална безплатна консултация по мотивировката, която трябва да се представи във Формуляра за кандидатстване;

–          информация за настаняване в семейство или общежитие чрез образователната институция, предлагаща курса.

Всичко това увеличава шанса Ви за одобрение за финансиране.

На спечелилите финансиране  предлагаме помощ относно процедурата на заплащане и настаняване.

За да изразите желанието си да кандидатствате по програмата и да ползвате нашата помощ, попълвате нашата форма и ни я изпращате. Ние ще Ви върнем информация за условията за кандидатстване, данни за редица курсове в Обединеното кралство, Ирландия, Малта, Италия, Испания, Германия, Финландия и др. европейски страни  с анотация за съдържанието на всеки курс, а също и формулярите за кандидатстване.

След като се запознаете с тази информация и с документите за кандидатстване правите своя избор и ни посочвате две или три желания по реда на предпочитание.

Ние се свързваме със съответното учебно заведение, от което ще получите директно Писмо за предварителна регистрация за курса, адресирано на Ваше име, а също и описание и програма на курса с дейности по дни.

При попълване на формуляра за кандидатстване получавате от нас безплатни консултации по формални и други въпроси.

Еразъм+ подкрепя образователна мобилност за преподавателски или непреподавателски състав, която:

  • Да бъде част от Европейския план за развитие на изпращащата организация;
  • Да отговаря на нуждите за професионално развитие на персонала;
  • Да бъде реализирана чрез мерки за селекция на участниците, за подготовка и проследяване на мобилността;
  • Да осигури признаването на резултатите от учене на участващия персонал;
  • Да осигури разпространението на резултатите сред образователната общност.

Не, не се прилагат наказателни такси, ако не получите финансиране. След като бъдат публикувани резултатите от кандидатстването, ние ги съобщаваме на съответната обучителна институция.

При възникване на допълнителни въпроси, моля, обръщайте се към нас по телефон или по електронна поща:

Карина Димитрова
Инфолинк 
тел. 02 8850733; мобилен: 0898 608541
e-mail: 
education@infolink.bg;

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ