Езици и държави

//Езици и държави
Езици и държави2018-11-19T23:56:45+00:00

Infolink е специализирана в подкрепа на кандидатстване по Еразъм+ – КД1 образователна мобилност за преподавателски и непреподавателски персонал в училища и детски градини и друг образователен персонал, вкл. директори, психолози, педагогически съветници и др. под формата на участие в структурирани курсове и обучения в чужбина.

Предложенията ни за курсове са за основните езици, които се преподават в българските училища. При проявен интерес  от Ваша страна ние ще Ви предоставим Списъци с курсове, с които може да кандидатствате по програмата с работен език съответно английски, немски, френски, испански и италиански. Удобство за Вас и Вашите колеги е, че в самостоятелен файл може да направите търсене по ключови думи, държава, дата или да прегледате оферти, да сравните курсове с еднаква тематика. Значителна помощ за правилен избор на курс е наличието на кратки резюмета към всеки курс.

За преподаватели по учебен предмет, които владеят английски език или преподават ЧРЕЗ английски език (CLIL) може да предоставим предложения за курсове във : Великобритания, Ирландия, Малта, Италия, Испания.

На учители, които избират курс, свързан с информационни технологии, може да предложим оферти в редица страни – Великобритания, Ирландия, Малта, Италия, Испания, Гърция.

За педагогически и непедагогически персонал по теми, които се отнасят до управление на класната стая, иновации в училище, обучение на деца със специални образователни потребности курсовете са във Великобритания, Ирландия, Малта, Италия, Испания.

За кандидати за участие в курс изискването за владеене на английски език обикновено по CEFR (Общата европейска езикова рамка) е ниво B2 или по-високо. Изключение са курсове за начални учители и учители по предмет, за които се допуска ниво B1 или близко до B1. В тези курсове често се включват часове за усъвършенстване  и развиване на езиковите компетенции.

Предлагаме и структуриран курс, който включва наблюдения в училища в някои държави: Финландия, Исландия, Швеция, Холандия, Испания, Германия и Италия.

Ако в проекта на Вашето училище включите кандидати за чисто езиков курс, напр. за усъвършенстване на английски език изборът е Лондон и редица английски градове, Дъблин (Ирландия) и Малта.

Съответно за немски език – Берлин, Франкфурт, Регенсбург, Мюнхен и Хамбург, за френски език – Антиб, за италиански – Флоренция, за испански – Барселона.