Кандидатстване по Еразъм+ КА-120 за акредитация и КА122 – с краткосрочни проекти

//Кандидатстване по Еразъм+ КА-120 за акредитация и КА122 – с краткосрочни проекти

Кандидатстване по Еразъм+ КА-120 за акредитация и КА122 – с краткосрочни проекти

През новия програмен период 2021 г. – 2027 г. програма Еразъм+ на Европейската комисия продължава да финансира проекти на училища и детски градини за мобилност на учители и други училищни кадри по подпрограми за финансиране на квалификационни курсове за кадри, заети в образованието.

 

За подаване на проекти за акредитация за мобилност в сектор „Училищно образование“ КА120-SCH, в сектор „Професионално образование и обучение“ KA120-VET и в сектор „Образование за възрастни“ KA120-ADU настоящият срок е 19 октомври 2021 г. 12 часа брюкселско време. Покана за кандидатстване е публикувана на сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР):

http://hrdc.bg/news/%d0%ba%d0%b01-accreditation-call-2021-se-vet-ao/

Карина Димитрова

Инфолинк

Тел: 028850733; мобилен: 0898608541

e-mail: education@infolink.bg; infolinkbg@mail.bg

Facebook: Infolink – Karina Dimitrova

FREE BOOKING SERVICE FOR TEACHERS

2021-09-08T20:52:50+00:000 коментара

Оставете коментар