Програми на Еразъм+ КА122 и КА121

//Програми на Еразъм+ КА122 и КА121

Програми на Еразъм+ КА122 и КА121

Публикувано е Ръководството по програма „#Еразъм+“ за 2022 г. на английски и на български език. Ръководството съдържа цялата необходима информация, относно правилата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване.
Кандидатстващите в областта на училищното образование , професионалното образование и образование за възрастни с краткосрочни проекти както и тези с вече акредитирани проекти, в които включват курсове и обучения на персонала могат да се обръщат към Инфолинк education@infolink.bg за безплатна информация и съдействие като представят име на училище и град, координатор по европейски проекти и телефон за връзка. Това са програмите KA122-SCH, KA122-VET, KA122-ADU и KA121-SCH, KA121-VET, KA121-ADU. Срокът за подаване на предложения по тях е 23 февруари 2022 г. 12 ч. брюкселско време.
2022-01-03T12:02:32+00:000 коментара

Оставете коментар