Еразъм+ КА122 и КА121 2023 г.

//Еразъм+ КА122 и КА121 2023 г.

Еразъм+ КА122 и КА121 2023 г.

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) публикува информация за кандидатстване по програмите KA122-SCH, KA122-VET, KA122-ADU и KA121-SCH, KA121-VET, KA121-ADU, линкове към Ръководството по програмата и към Формуляра за кандидатстване (наречен Заявление за кандидатстване).
Ръководството по Еразъм+ съдържа цялата необходима информация относно правилата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване.
Кандидатстващите в областта на училищното образование , професионалното образование и образование за възрастни с краткосрочни проекти както и тези с вече акредитирани проекти, в които включват курсове и обучения на персонала могат да се обръщат към Инфолинк education@infolink.bg за безплатна информация и съдействие.
Срокът за подаване на предложения по тях е 23 февруари 2023а г. 12 ч. брюкселско време.
2023-01-15T19:12:27+00:000 коментара

Оставете коментар