СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

През новия програмен период 2021 г. – 2027 г. програма Еразъм+ на Европейската комисия продължава да финансира проекти на училища и детски градини за мобилност на учители и други училищни кадри по подпрограми КА122- SCH, KA122-VET и KA121-SCH, KA121-VET (последните две са само за вече акредитирани по програмата училища) за финансиране на квалификационни курсове за кадри, заети в образованието.

Настоящият срок за подаване на проект по образователна мобилност е 11 май 2021 г. 12 часа брюкселско време.

Финансиране на участие в квалификационни и езиково-квалификационни курсове се получава след процедура за кандидатстване от страна на училището и подбор чрез Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Спечелилите кандидатури получават субсидия за курсова такса, транспорт и издръжка.

Най-важна част е подготовката на проект в съответен Формуляр, в който се прави обосновка на целите и необходимостта от квалификация, предвиждани мобилности, оценка и приложение на резултатите от обучението.

Инфолинк може да ви помогне в избор на курсове, информация за избрани обучения, безплатни консултации относно подготовката на документите за кандидатстване.

 

При желание от Ваша страна ще Ви изпратим по електронна поща обща информация по програмата и Списък на валидните за текущото кандидатстване курсове, провеждани в учебни центрове в  Ирландия, Малта, Италия, Испания, Германия, Франция, Финландия и други европейски страни. Моля, пишете по електронна поща като съобщите:

 

Вашето име, електронен адрес и телефон:

Име на училището Ви и населено място:

Координатор по европейски проекти (или директор, ако няма отговорен координатор):

Електронна поща на координатора по проекти:

 

Попитайте ни за отговор по всеки възникнал въпрос.

Карина Димитрова

Инфолинк

Тел: 028850733; мобилен: 0898608541

e-mail: education@infolink.bg; infolinkbg@mail.bg

Facebook: Infolink – Karina Dimitrova

2021-04-25T19:39:48+00:000 коментара

Оставете коментар